clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
शैक्षिक सत्र २०७५ को बार्षिक परीक्षा बिभिन्न मितिमा सञ्चालनगर्ने
सुकमाया थापा,
रेढियो डोल्पा एफ.एम.,
डोल्पा, २६ मंसिर  - शैक्षिक सत्र २०७५ को बार्षिक परीक्षा बिभिन्न मितिमा सञ्चालन भएको छ । संघियता लागु भए देखि यो बर्षबाट स्थानीय निकाय आफैले शैक्षिक सत्र २०७५ को बार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यबस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । काइके गाउँपालीकामा यहि मिति २०७५ मंसिर १७ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन  भएको छ । 
 भने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालीकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा १८ गतेबाट, मुड्केचुला गाउँपालीका र जगदुल्ला गाउँपालिका का सामुदायिक विद्यालयहरुमा २० गतेबाट, सुरु भएको थियो भने ठुलीभेरी नगरपालीका र जगदुल्ला गाउँपालीकामा आज २६ गतेबाट बार्षिक परीक्षा सञ्चालन भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोल्पाले जानकारी दिएको छ । 
 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार माथिल्लो डोल्पाका ३ गाउँपालिकाका सामुदायिक      विद्यालयहरुमा कात्तिक मसान्तमै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भैसकेको छ । यस शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षामा जिल्ला भरीगरी ९ हजार ७ सय ९१ जना बिधार्थीहरु सहभागि भएका छन् । 
जस मध्ये आधारभुततहमा ६ हजार १ सय ४६ जना सहभागिहुने भएका छन् ।माध्यामिक तहमा ३ हजार ६ सय ४५ जना सहभागि हुनेभएकोशिक्षाबिकास तथा समन्वय इकाइ डोल्पाका प्रमुख सिंहराज डाँगीले जानकारी दिनु भएको छ ।
 यस्तै ठुलीभेरी नगरपालिकाको दुनै बोडिङ स्कुल लगायतका संस्थागत विद्यालयहरुमा पनी आजबाट बार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ ।  नर्सरी देखी ८ कक्षा सम्मकै परीक्षा आजै बाट सञ्चालन भएको दुनै बोडिङ स्कुलले जानकारी दिएको छ। ीवधालयमा छात्र २३७ र छात्रा १२७ जना गरी जम्मा २३७ जना विधार्थीहरु रहेको र सबै विधार्थीहरु परीक्षामा सामेल भएको विधालयले बताएको छ । आज बाट सुरु भएको बाििर्षक परीक्षा नरसरी देखी ५ कक्षा सम्म पौष २ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ र कक्षा ६,७, ८ को पौष ४ गते सम्म सञ्चालन हुने छ र नतिजा प्रकाशन पौष ५ गते गर्ने दुनै बोडिङ स्कुलका प्रअ लोकेन्द्र जैशिले जानकारी दिएका छन ।
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्