clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
सुख्खा जमिन र नदि कटान बढि रहेको डोल्पामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ
तिलक आरसी,
रेडियो डोल्पा एफ.एम.
डोल्पा, १६ मंसिर – सुख्खा वन पाखाहरु रहेको डोल्पामा सिंचाइको निकै आवश्यक्ता रहेको छ भने यस जिल्लाका नदि, खोला नालाहरुले कटान गरेर वर्षेनी धेरैले पीडा भोग्नु परेको भए पनि सिंचाई र नदि नियन्त्रणका लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट निकै कम योजना र बजेट डोल्पामा आएको  छ । 
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय डोल्पाका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशबाट नदि नियन्त्रण कार्यक्रममा ५ वटा योजनाहरु मात्र आएका छन् । ती योजना सम्पन्न गर्नका लागि १ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 
त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशबाट सिंचाइका १० वटा सिंचाइ योजनाका लागि २ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको जलस्रोत तथा सिंचाई सव डिभिजन कार्यालय डोल्पाका प्रमुख टोपेन्द्र मल्लले जानकारी दिनु भयो । 
उहांका अनुसार नदि नियन्त्रणका योजनाहरुमा २ वटा मुड्केचुला गाउंपालिका, २ वटा ठुलीभेरी नगरपालिका र १ वटा जगदुल्ला गाउंपालिकामा रहेका छन् । त्यसै गरी सिंचाई योजनाहरुमा पनि ४ वटा मुड्केचुला गाउंपालिका, ४ वटा ठुलीभेरी नगरपालिका र २ वटा जगदुल्ला गाउंपालिका क्षेत्र भित्रका योजनाहरु परेका छन् । 
यसले के देखाउछ भने ८ वटा स्थानीय तह रहेको डोल्पामा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले विना सोच विचार योजना पास गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेको डोल्पाका सर्वसाधारणहरुले आरोप लगाएका छन् । माग गरिएका योजनाहरु नपरेकोमा उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट रहेका हुन् । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सव डिभिजन कार्यालय डोल्पाले पनि जिल्ला बाट माग भई गएका योजना भन्दा पनि मन्त्रालयबाटै तय भएका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । 
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
धार्मिक कार्यक्रम(भजनहरु) 05:30 am-06:00 am
साझा खबर 06:00 am-06:30 am
समाचार (विहान) 06:30 am-07:00 am
नेपाल चौतारी 08:00 am-08:30 am
सबै हेर्नुहोस्