clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
यो वर्ष मुद्धा फैसला कार्यान्वयन वर्ष
रेडियो डोल्पा एफ.एम.
   डोल्पा, ३ मंसिर – जिल्ला अदालत डोल्पाले आइतवार बेलुकी एक कार्यक्रम गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको छ । 
   देशका सबै तथा ७७ वटै जिल्लाहरुमा आर्थीक बर्ष २०७५।०७६  को बांकी अवधिलाइ फैसला कार्यन्वयन बर्षको रुपमा अभियानका साथ सन्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरीएको हो । डोल्पा जिल्ला अदालतमा वेरुजु  लगतमा रहेका मुद्धा विवरण, दण्ड जरीवानाको विबरणलाई असुली गर्न स्थानीय तहमा पठाउने प्रयोजनको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय डोल्पामा र बेरुजु असुल सहयोगको लागि जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्यहरु रहेको कार्यलय समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनका लागि विबरण तत्काल पठाउने तयारी गरीएको जिल्ला अदालत डोल्पाका श्रेस्तेदार नगेन्द्र चौलागाईले जानकारी दिए ।
   सार्वजानिक सेवाको नियमन र निबारण गर्ने निकायहरुलाई त्यस प्रकारको मुद्धा लगतमा उल्लेखित व्क्तिहरुलाइ  लगत असुल नहुदा सम्म त्यस्तो निकायबाट प्रदान गरीने सेवामा रोक लगाउन पाउने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा व्यबस्था भएको समेत छलफल गरिएको थियो । 
    कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्मा, जिल्ला अदालत डोल्पाका श्रेस्तेदार नगेन्द्र चौलागाइ, नागरीक समाजका अध्यक्ष सेरबहादुर बुढा, नापिकार्यलय डोल्पा, डिभिजन वन कार्यल, मालपोत कार्यालय डोल्पा लगाएतका कार्यलय प्रमुखहरु, सुरक्षा निकाय र सञ्चार कर्मिहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम संचालन भएको थियो । 
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?