clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
शेफोसुण्डो राष्ट्रिय निकुन्जमा प्रवेश गर्न स्वदेशीलाई पनि दस्तुर लागु
सुकमाया थापा, 
रेडियो डोल्पा एफ.एम.
   डोल्पा, ७ कात्तिक – डोल्पाको शेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र प्रवेश गर्दा अव देखि स्वदेशी व्यक्तीले पनि प्रवेश दस्तुर वापत प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयां तिर्नु पर्ने भएको छ । 
   हालसम्म विदेशी वाहेक सबैजना निकुञ्जमा प्रदेव गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने तथा निशुल्क प्रवेश थियो । नेपाल सरकारले गत असोज २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरी स्वदेशीहरुले पनि शेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र यार्चा वाहेकको जुनसुकै उद्देश्यका लागि प्रवेश गर्न चाहने हरेक नेपाली नागरिकहरुले प्रतिव्यक्ती १ सय रुपैया प्रवेश दस्तुर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै निकुन्ज भित्र क्याम्पिङ्ग गर्नु परेमा प्रति व्यक्ती १ सय  दस्तुर तिर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएको छ । 
   शेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र पर्ने शेफोक्सुन्डो ताल, फोक्सुण्डो झरना, अन्य विभिन्न ताल, झरना र हिमाल लगायत उपल्लो डोल्पाको विविध भौगोलिक अवस्थितिको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले प्रवेश गर्दा निकुञ्ज कार्यालय तथा सम्वन्धित निकुञ्ज पोष्टहरुबाट प्रवेश पत्र लिएरमात्र प्रवेश गर्न शेफोक्सुन्डो राष्ट्यि निकुञ्ज कार्यलय सुलीगार्ड डोल्पाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । 
   निकुन्ज भित्र प्रवेश गर्दा १० बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई भने शुल्क लाग्ने छैन । मनपरी तरीकाले निकुन्ज भित्र जस्ता सुकै मान्छे पर्वेश गर्ने भएकोले कुन व्यक्ती कुन ठाउंमा जाने हो कती दिन वस्ने हो भन्ने कुराको थाहा पाउनको लागी निकुन्जलाई थप व्यवस्थीत वनाउन पनि यो प्रवेश दस्तुरको व्यवस्था गरीएको निकुन्ज स्रातले जनाएको छ । 
 
 
 
 
 
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्