clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
एमाले बिजयी
डोल्पा
एमाले बिजयी
८१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै प्रदेश क मा एमाले बिजयी
प्रदेश–क मा एमाले बिजयी
१. नन्दसिंह बुढा (एमाले)

५४९०(बिजयी)

२. वेगमसिंह ठकुरी (कांग्रेस)

१२१३ (प्रमुख प्रतिद्धन्द्धी)
बदर मत ः ८५
सदर मत ः ६७०३
जम्मा खसेको मत ः ६७८८
 
प्रतिनिधिसभा
(९ः०० बजेको अपडेट)
१. धनबहादुर बढा  (एमाले)

५७४४
२. अंगदकुमार बुढा (कांग्रेस)

२०७६

३. हर्कबहादुर ठकुल्ला(माले)
      १४३
४. अर्जुनबहादु शाही(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी)

०१६
बदर मत ः ३१९
गनिएको मत ः ८२९८
 
प्रदेश–ख को मत गणना केही बेरमा सुरु हुने । 
 
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्