clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
आईतबार देखि वल्ल सयूक्त वडा कार्यलय उद्घाटन गरिने
लेखबहादुर बुढा
   डोल्पा(दुनै), कात्तिक ११ –
 
   मुड्केचुला गाउंपालीकामा आईतबार देखि सयूक्त वडा कार्यालयहरु उद्घाटन गरिने भएको छ । शनिवार बसेको मुड्केचुला गाउं कार्यपालीकाको बैठकले गाउंपालीका भित्रका सबै वडामा वडा कार्यलयहरुको व्यवस्था गरुन्जेल संयुक्त वडा कार्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ । 
   बैठकले मुड्केचुला गाउंपालीकाको नयां भवन नबनुन्जेलसम्म साविकको नर्कु गाविसको कार्यालयबाट गाउंपालीकाको सम्पूर्ण कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुड्केचुला गाउंपालीकाको केन्द्र कहां राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुदा गाउंपालीकाको केन्द्र कुन ठाउंमा हुन्छ भन्ने अझै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । 
   मुड्केचुला गाउंपालीका वडा नं १, २ र ३ को वडा कार्यालय साविकको कालिका गाविसको कार्यालयमा संयुक्त रुपमा राख्ने, वडा नं. ४ को वडा कार्यालय इलमा नयां खोल्ने, वडा नं ५ र ६ को वडा कार्यालय साविकको नर्कु गाविसको कार्यालयमा सयूक्त रुपमा राख्ने र वडा नं ७, ८ र ९ को वडा कार्यालय सयूक्त रुपमा साविकको सर्मि गाविसको कार्यालयमा आइतवार उद्घाटन गरी कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको मुड्केचुला गाउपालीकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत जगबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । 
    गाउंपालीकाको केन्द्रका विषयमा टुंगो लगाउन नसक्दा त्यहांका स्थानीय बासिन्दाहरु अन्यौलमा परेका छन । साविकका नर्कु गाविसको निलदह वा तलीनर्कु कुन स्थानमा गाउंपालिकाको केन्द्र बनाई कार्यालय राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुंदा जन प्रतिनिधिहरुले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र विवादले कुन ठाउंमा गाउंपालिकाको कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निर्णय गर्न कठिन भएको निमित्त कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले बताए । गाउंपालीकाको केन्द्रको बिषयमा गाउं कार्यापालिकाको अर्को बैठकले गाउं सभा बोलाई टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । 
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्