clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... »
जुनियर राष्ट्रिय सेवा दल तालिम सुरु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा(दुनै), असार २३ –

बिस्तृतमा
डोल्पाको पहिलो र दोस्रो सम्पूर्ण खोप युक्त क्षेत्र घोषणा

डोल्पाको पहिलो र दोस्रो सम्पूर्ण खोप युक्त क्षेत्र घोषणा रेडियो डोल्प एफ.एम.

बिस्तृतमा
विवाहावारी २० बर्षपारी विषयक बक्तीत्वकला प्रतियोगरीता सम्पन्न

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, असार १६ –

बिस्तृतमा
बल्ल छुट्टा छुट्टै कक्षा कोठा पाए विद्यार्थीले

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, असार १६ –

बिस्तृतमा
विद्यालय शान्ति क्षेत्र उन्मुख

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, १५ असार –

बिस्तृतमा
जगरुक कामदार कार्यशाला सुरु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, १४ असार –

बिस्तृतमा
सार्वजनिक सुनुवाईकार्यक्रम सम्पन्न

लेखबहादुर बुढा रेडियो डोल्पा एफ.एम.

बिस्तृतमा
दुनै खानेपानीका लागि धमाधम काम हुदै

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, ११ असार –

बिस्तृतमा
असार मध्यसम्म पानी नपर्दा बाली सुक्यो

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, असार १० –

बिस्तृतमा
कक्षा ११ को परीक्षा सान्त र मर्यादीत तरिकाले सम्पन्न

लेखबहादुर बुढा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
कृषि तथा खाध सुरक्षा कार्यक्रम सुरु

रुपलाल वोहोरा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
अपागं विधार्थीहरुलाई शैक्षीक सामाग्री वितरण

लेखबहादुर बुढा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
पाटनबाट यार्चा संकलक फर्कन थाले

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, असार २ –

बिस्तृतमा
अज्ञात रोगले ३ को मृत्यु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा(दुनै), ३० जेठ –

बिस्तृतमा
भेरी नदिमा डुबेर एक युवकको मृत्यु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा(दुनै), ३० जेठ –

बिस्तृतमा
डोल्पाका विद्यालयहरुमा अझै पठनपाठन हुन सकेन

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, ३० जेठ –

बिस्तृतमा
यो आर्थिक वर्षको हालसम्म जडिबुटीबाट करोड आम्दानी

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
आउने असार १ गतेबाट विमानस्थल कालो पत्रे सुरु हुने

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
सरसफाई सप्ताह विविध कार्यक्रमका साथ समापन

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
पानी नपरे पछि रोग फैलियो

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
फेरी तिम्रो याद आयो 8:00 pm-8:45 pm
सबै हेर्नुहोस्