clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »
कक्षा ११ को परीक्षा सान्त र मर्यादीत तरिकाले सम्पन्न

लेखबहादुर बुढा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
कृषि तथा खाध सुरक्षा कार्यक्रम सुरु

रुपलाल वोहोरा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
अपागं विधार्थीहरुलाई शैक्षीक सामाग्री वितरण

लेखबहादुर बुढा रेडियो डोल्पा एफ. एम.

बिस्तृतमा
पाटनबाट यार्चा संकलक फर्कन थाले

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, असार २ –

बिस्तृतमा
अज्ञात रोगले ३ को मृत्यु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा(दुनै), ३० जेठ –

बिस्तृतमा
भेरी नदिमा डुबेर एक युवकको मृत्यु

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा(दुनै), ३० जेठ –

बिस्तृतमा
डोल्पाका विद्यालयहरुमा अझै पठनपाठन हुन सकेन

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, ३० जेठ –

बिस्तृतमा
यो आर्थिक वर्षको हालसम्म जडिबुटीबाट करोड आम्दानी

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
आउने असार १ गतेबाट विमानस्थल कालो पत्रे सुरु हुने

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
सरसफाई सप्ताह विविध कार्यक्रमका साथ समापन

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
पानी नपरे पछि रोग फैलियो

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २८ जेठ –

बिस्तृतमा
थप साढे ४ किलोमिटर मोटरबाटो सम्पन्न छिट्टै जीप चल्ने

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २७ जेठ –

बिस्तृतमा
जैविक विबिधता सँरक्षण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

लेख बुढा (रेडियो डोल्पा एफ.एम.) डोल्पा, जेष्ठ २५,

बिस्तृतमा
खानेपानी मुहानको सरफाइ र बृक्षा रोपन गरियो

लेख बुढा (रेडियो डोल्पा एफ एम ) डोल्पा, जेष्ठ २५ –

बिस्तृतमा
पाटनबाट यार्चाकुन्भु संकलक गाउँ झर्दै

लेख बुढा (रेडियो डोल्पा एफ एम) डोल्पा, २४ जेठ –

बिस्तृतमा
बाटो माथिको खतरा ढुङ्गा हटाइयो

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २३ जेठ –

बिस्तृतमा
समुदाय यार्चा टिप्न बाली गोडमेल बांकी

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २२ जेठ –

बिस्तृतमा
शिक्षा नियमावली संशोधन प्रक्रियामै, पारित भएको हल्ला किन चलाइयो ?

पारित भएको हल्ला किन चलाइयो ?

बिस्तृतमा
गाउँले यार्चा टिप्न बाली गोडमेल अलपत्र

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २२ जेठ –

बिस्तृतमा
निर्वाचन परिणाम आएको २ हप्ता वित्दा पनि कार्यालय खुलेनन्

रेडियो डोल्पा एफ.एम. डोल्पा, २० जेठ –

बिस्तृतमा
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो खुल्ने समय 05:30 am-10:00 pm
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
सबै हेर्नुहोस्