clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
Click on the slide!
रेडियो डोल्पाको क्षमता वृद्धिः५०० वाट उद्घाटन कार्यक्रम ।
Click on the slide!
डोल्पाका ३ वटै सिट जिते पछि ः वाम गठबन्धनको बिजय जुलुस ।
Click on the slide!
डोल्पाको समानुपातिक मतगणना गरिदै
Click on the slide!
डोल्पाका सबै सिटमा वाम गठबन्धन भारि मतले बिजयी
Click on the slide!
Pradesh ka ma UML ka Nandasing Budha bijayi.
समाचार तथा गतिविधि
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश क मा एमाले भारि मतले बिजयी

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश क मा एमाले भारि मतले बिजयी

बिस्तृतमा
डोल्पा प्रदेश क मा एमाले बिजयी

डोल्पा डोल्पा प्रदेश क मा एमाले बिजयी विष्णुलाल बुढा

बिस्तृतमा
डोल्पा प्रतिनिधि सभा पनि छिट्टै घोषणा हुने

डोल्पा प्रतिनिधि सभा पनि छिट्टै घोषणा हुने

बिस्तृतमा
एमाले बिजयी

डोल्पा एमाले बिजयी

बिस्तृतमा
सबै पढ्नुहोस
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो खुल्ने समय 05:30 am-10:00 pm
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
सबै हेर्नुहोस्